ANBI Status

ANBI
Stiching Kalpanarts is door de Belastingdienst aangewezen als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn de giften extra aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Particuliere schenking
Particulieren mogen in bepaalde omstandigheden bij de aangifte inkomstenbelasting het bedrag van de gift aftrekken. Bij een gift aan een culturele ANBI, zoals Stichting Kalpanarts mag u de aftrek verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.

U kunt zowel een gewone (eenmalige) als periodieke gift doen.

U doet een periodieke gift
Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt, naast de hierboven genoemde bedragen, geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

U doet een gewone gift
Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor gewone giften? Dan mag u het bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften.

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 (van u en uw fiscaal partner), maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Schenking vanuit onderneming
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen, binnen de gestelde voorwaarden de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

U mag per jaar maximaal € 100.000 aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Doet u een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling, zoals Kalpanarts? Dan mag u de aftrek van de winst verhogen met 50%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 2.500.

Algemene gegevens

Stichting Kalpanarts

KvK-nummer:
64615197
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Kalpanarts
Statutaire zetel: Den Haag

IBAN: NL34 TRIO 0338 4200 10 (TRIODOS)
BTW-nummer 855744662B01

Missie en hoofddoelstelling
Kalpanarts wil artistiek werk creëren waarbij de traditionele Indiase dansvorm wordt getransformeerd tot een relevante en urgente dansvorm; het bevorderen van de rijkdom en diversiteit van de Nederlandse dans; het professionaliseren van de Indiase dans in een hedendaagse context.

Samenstelling de Raad van Toezicht


De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Prachee van Brandenburg (voorzitter): Vice-chairman India-Dutch financial corridor, MD

Vriksh2grow Coach & Consult B.V. & Fractievoorzitter D66 Leiderdorp

Urias Boerleider (algemeen lid): Consulent Nederlands Filmfonds

Pieter van der Velden (algemeen lid): Strategy en Change Consultant bij &samhoud

Nederland B.V.

De directie (artistiek en zakelijk leider) zijn zelfstandig ondernemers en niet in dienst van de stichting.Beloningsbeleid

De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding of vacatiegelden.

Directie en medewerkers krijgen betaald volgens de CAO Toneel en dans.

 

Extern vertrouwenspersoon

Fulco van 't Hag

Klik hier voor de Code of Conduct

__________________________

Jaarverslag 2023

Jaarrekening 2022 (23 volgt binnenkort)

Samenvatting activiteiten 2021 – 2024 
(totale beleidsplan is opvraagbaar)

Inhoudelijk beleid
Kalpanarts ziet Indiase bronnen als een ingang om persoonlijke ervaringen te transformeren naar een hedendaags perspectief met een universeel karakter. Hierdoor spreken haar voorstellingen een divers publiek aan. Door het gebruiken van andersoortige inspiratiebronnen dan alleen Westerse, en performers uit verschillende culturen, beoogt zij de codes van hedendaagse dans open te gooien. Haar thema’s zijn maatschappelijk relevant: ze gaan over menselijke ervaringen en zeggen iets over de samenleving van nu. Door Indiase klassieke dansvormen samen te brengen met urban- en hedendaagse dans, creëert Kalpanarts een genre overschrijdende danstaal. Met kennis van de danscodes en de clichés van de Indiase dans, doorbreekt zij het exotisme dat vaak verbonden is aan niet-westerse dansvormen. De verbinding tussen verschillende dansvormen en de verbinding met livemuziek, leidt tot werk dat uniek is. Bovendien voelt Kalpanarts de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de professionalisering van de Indiase dans.

Doelstellingen
Het creëren van artistiek werk waarbij Indiase bronnen worden ingezet en getransformeerd tot een relevante en urgente dansvorm die aansluit bij onze huidige tijd;

Het bevorderen van de rijkdom en diversiteit van de Nederlandse dans;

Het uitbouwen van Kalpana’s signatuur;

Het ontwikkelen, professionaliseren en bevorderen van de Indiase dans in een hedendaagse context door het coachen van Indiase dansers in Nederland;

Het verbreden en vergroten van het bereik door samenwerkingsverbanden met culturele organisaties op nationaal en internationaal niveau, binnen- en buiten de kunstwereld;

Het vergroten van de zichtbaarheid van Kalpanarts.

Diversiteit en inclusiviteit
Diversiteit zit in het DNA van Kalpanarts. Het staat toe dat nieuwe groepen zich kunnen identificeren met het werk waarbij opleidingsniveau, culturele achtergrond of geslacht geen obstakels zijn. Kalpanarts staat voor het openbreken van clichés en stereotypen. Bovendien breekt Kalpana een lans voor andersoortige lichamen dan de Westerse standaard op het podium. Diversiteit is terug te vinden in het team, performers en bestuur.

Cultuureducatie en talentonwikkeling
Kalpanarts zet zich in voor een jonge generatie Indiase dansers en makers daar zij zich verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van de ontwikkeling van de Indiase dans in Nederland. Dit zal plaatsvinden via jaarlijkse workshop-series, een bootcamp en een productie met jonge Indiase dansers en makers.