Groot Omroepkoor

Het Groot Omroepkoor, opgericht kort na de Tweede Wereldoorlog, is het enige koor in Nederland dat het grote koor-symfonische repertoire op professionele wijze uitvoert. Het koor is nauw verbonden met de Nederlandse Publieke Omroep.

Kalpanarts verzorgde de choreografie in In The Living Room, een coproductie met AVRO TROS

 

image about Groot Omroepkoor